Concurrentiebeding voor gedetacheerden in de ICT niet geldig

gepubliceerd door: Bernard Bongaards geplaatst op 21 augustus 2019 leestijd

Een gedetacheerde werknemer is niet onder alle omstandigheden gebonden aan een concurrentie– of relatiebeding uit zijn arbeidsovereenkomst. Het belemmeringsverbod kan er voor zorgen dat het beding geen stand houdt en de werknemer in dienst kan treden bij de inlener.

Detachering, of ‘inlening’, komt in veel verschillende branches voor. Zo worden bijvoorbeeld veel werknemers in de ICT door hun werkgever uitgeleend aan een ander bedrijf (de inlener). Deze gedetacheerde werknemers verrichten hun werkzaamheden meestal op de locatie van de inlener en bouwen een band op met het bedrijf en de werknemers van de inlener. Als het de ICT’er vervolgens zo goed bevalt dat hij bij de inlener in dienst wil treden, of zijn werkzaamheden als ZZP’er wil voortzetten, dan wordt deze overstap hem meestal verboden door de werkgever. Dit omdat een concurrentiebeding of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen en de werknemer hoge boetes moet betalen bij overtreding daarvan.

Oplossing voor de werknemer: de WAADI

Als er geprocedeerd wordt over het concurrentiebeding of relatiebeding uit de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer, dan houdt deze meestal geen stand. De Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (afgekort de WAADI), bevat een belemmeringsverbod. Dit belemmeringsverbod bepaalt, dat de werkgever die een werknemer detacheert, hem niet mag belemmeren om in dienst te treden bij de inlener (de partij waar de werknemer feitelijk werkzaam is). Een concurrentiebeding en een relatiebeding worden aangemerkt als verboden belemmeringen. Als de WAADI van toepassing is, dan geeft dit de werknemer zeker mogelijkheden. Het simpelweg negeren van het concurrentiebeding blijft echter een veel te groot risico gezien de hoge boetes die daaraan zijn verbonden.

Wanneer de WAADI?

Om een beroep te kunnen doen op het belemmeringsverbod uit de WAADI moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het noodzakelijk dat de werknemer zijn werkzaamheden verricht bij een derde (inlener/opdrachtgever) en dat de werkgever daarvoor een vergoeding ontvangt. Daarnaast is het vereist, dat de werkzaamheden worden verricht onder leiding en toezicht van deze inlener. Dit laatste is in rechtszaken vaak het voornaamste punt van discussie.

Ook voor ZZP’ers

De Hoge Raad heeft geoordeeld, dat ook de gedetacheerde werknemers die zijn werkzaamheden wil voortzetten als ZZP’er een beroep kan doen op het belemmeringsverbod. Al moet dan wel per zaak worden beoordeeld, of de beoogde ZZP-constructie voldoet aan een aantal voorwaarden.

Oplossing voor de werkgever?

Onze advocaten begeleiden werkgevers die willen voorkomen dat hun personeel ondanks een concurrentiebeding en relatiebeding in dienst treden bij hun klanten. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor die meer zekerheid bieden dan het relatiebeding. Hiervoor is het wel van belang, om dit goed te regelen voordat de werknemer wordt uitgeleend.

Vragen over uw concurrentiebeding

Heeft u vragen over uw concurrentiebeding, de WAADI of andere arbeidsrechtelijke zaken? Neem dan contact op met onze arbeidsrecht specialisten.