Adoptie ongedaan maken? Het is mogelijk!

gepubliceerd door: Fabrizia de Wit-Facchetti geplaatst op 20 februari 2018 leestijd

Bij het adopteren van een kind heeft men vaak het idee, dat het geadopteerde kind in het gezin van de adoptiefouders goed terecht gaat komen. Meestal is dat ook zo. Maar niet altijd heeft het geadopteerde kind geluk en wil het daarom graag de band met de adoptiefouders verbreken. Of soms blijkt na een zoektocht door het geadopteerde kind naar de biologische ouders de bloedband toch sterker dan de band met de adoptiefouders. Dan ontstaat de wens om de adoptie ongedaan te maken.

De wet geeft daartoe een mogelijkheid. Alleen wel onder strikte voorwaarden; herroeping van de adoptie moet in het belang van de geadopteerde te zijn. De rechter moet daarnaast van de redelijkheid van de herroeping overtuigd te zijn. Tot slot stelt de wet een termijn voor het ongedaan maken van adoptie: herroeping kan plaats vinden wanneer het geadopteerde kind tussen de 20 en 23 jaar is.

De wetgever is tot deze termijn gekomen, onder andere om te voorkomen dat alleen maar financiële en zelfs onedele redenen te veel speelruimte zouden krijgen. Ook om te voorkomen, dat de geadopteerde de herroeping gebruikt dreigmiddel tegen zijn adoptiefouders.

De termijn om adoptie te herroepen is erg kort en in principe geldt: te laat is te laat. Rechters hebben echter al meerdere keren beslist dat een verzoek tot herroeping moest worden toegewezen, ondanks dat het eigenlijk al te laat was. Daarbij werd aangegeven dat de termijn een ongeoorloofde inmenging was op het privé-, familie en gezinsleven van de geadopteerde. Zelfs een verzoek van een geadopteerde die op dat moment al 49 jaar was, werd door de rechter toegewezen. Uiteraard moet goed gemotiveerd worden waarom de termijn is overschreden. Onbekendheid bij de geadopteerde van de mogelijkheid een verzoek tot herroeping in te dienen, kan daarbij een rol spelen.

Als gevolg van de herroeping worden de familierechtelijke banden tussen de geadopteerde en zijn  adoptiefouders en hun bloedverwanten verbroken. De familierechtelijke banden tussen het geadopteerde kind en zijn biologische ouders worden erna hersteld.

Het herroepen van een adoptie kan alleen via de rechter. Daarvoor heeft u een advocaat nodig.

Wilt u meer weten over de mogelijkheid om een adoptie ongedaan te maken?

Neem contact op