Is kinderalimentatie verschuldigd tijdens de zwangerschap?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 3 mei 2024 leestijd

Nee, er bestaat geen onderhoudsplicht voor een ouder richting het kind tijdens de zwangerschap.

Wat is kinderalimentatie?

Kinderalimentatie is een bijdrage is het levensonderhoud van een kind. Iedere ouder heeft een onderhoudsplichtig tegenover zijn of haar kind. Die plicht bestaat zowel tijdens de minderjarigheid als de meerderjarigheid van een kind.

Vanaf welk moment moet kinderalimentatie betaald worden?

Ouders kunnen samen afspraken maken over de verdeling van de kosten van hun kind. Lukt het ouders niet om samen afspraken te maken, dan kan een beslissing aan de rechter worden overgelaten. Een ouder kan een verzoekschrift bij de rechter indienen. De rechter heeft een grote vrijheid bij het vaststellen van de ingangsdatum. Een bijdrage kan met terugwerkende kracht worden opgelegd, maar de rechter zal daar terughoudend mee omgaan. Het ingangsmoment kan voor ouders grote gevolgen hebben.

In veel wetsartikelen wordt geschreven over het bestaan van een verplichting, zodra of zolang een kind een juridisch ouder heeft. Een juridisch moeder kan ontstaan door geboorte. De vrouw uit wie het kind geboren is, is de juridisch moeder tenzij zij het kind afstaat voor adoptie. Een onderhoudsverplichting tegenover het kind kan daardoor niet eerder ingaan dan de dag van geboorte.

Het woord levensonderhoud geeft ook een aanwijzing. De verplichting bestaat bij leven, wat volgens de Nederlandse Van Dale ook inhoudt het “kunnen ademen” door de longen.

Bestaat geen onderhoudsplicht tijdens de zwangerschap?

Tijdens het huwelijk en een geregistreerd partnerschap bestaat voor de echtgenoten en de partners de plicht om elkaar het nodige te verschaffen. Ook samenlevers kunnen afspraken maken in een samenlevingsovereenkomst. Is sprake van een andere relatie vorm, dan bestaat geen onderhoudsplicht.

Tijdens en na een scheidingsprocedure zou een echtgenoot of partner aanspraak kunnen maken op partneralimentatie. Partneralimentatie omvat alles wat nodig is voor onder meer levensonderhoud en huisvesting, zodat de kosten die gemaakt worden tijdens de zwangerschap en de bevalling daaronder vallen.

Leuk weetje?

Als de rechter wordt verzocht een beslissing te nemen over de kinderalimentatie dan dient de rechter rekening te houden met toekomstige omstandigheden voor zover een redelijke zekerheid bestaat dat deze omstandigheden zich zullen voordoen. De behoefte van een ongeboren kind kan daarom ook tijdens de zwangerschap worden vastgesteld, zo blijkt ook uit een uitspraak van de rechtbank ’s-Hertogenbosch uit 2011.

Naast de behoefte van het kind, berekent de rechter de draagkracht van de ouder. Dat is de mate waarin een ouder kan bijdragen in het levensonderhoud van al zijn of haar kinderen. Bij het bepalen van het aandeel van een ouder kan de rechter aansluiten bij de uitgerekende datum. De draagkracht van de ouder wordt tot de uitgerekende datum alleen verdeeld over de kinderen die al geboren zijn.

Uiteindelijk blijft kinderalimentatie maatwerk. Hebt u behoefte aan meer informatie of wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neem dan contact met ons op.