Deel 2. Wanneer is de mediation geëindigd?

gepubliceerd door: Rebecca Weisz-Hertsworm geplaatst op 9 juni 2024 leestijd

In de eerste blog is de lezen dat een mediationtraject op verschillende manieren kan eindigen, waaronder door het bereiken van overeenstemming. In deze blog wordt bij deze manier van beëindiging iets uitgebreider stilgestaan.

Wat staat in de mediationovereenkomst?

In de mediationovereenkomsten die door ons kantoor gebruikt worden, staat niet beschreven wanneer een mediationtraject eindigt. Dat hangt namelijk veelal samen met het soort traject. Het bereiken van overeenstemming en de vastlegging van de afspraken in een overeenkomst is een goede indicator dat het mediationtraject tot een einde komt.

Wat is gebruikelijk bij de Bolder-MfN-mediators?

Binnen onze praktijk is het gebruikelijk dat het mediationtraject eindigt door een schriftelijke verklaring (veelal een e-mail) van de mediator aan de deelnemers waarin staat per welke datum het traject is geëindigd. Daarmee sluiten onze mediators aan bij artikel 8 van het MfN-reglement.

De mediator beëindigt het traject op neutrale wijze. Op de website van het MfN is te lezen over de best practice. Een mediator hoeft geen reden te vermelden, wat ook blijkt uit artikel 5 van de gedragsregels. Veel zullen onze mediators in een mail aan de deelnemers communiceren: “Hiermee beëindig ik formeel de mediation per datum xx-xx-xx”.

Is het mogelijk de mediation te beëindigen met de ondertekening van de vaststellingsovereenkomst?

Deelnemers kunnen afspreken dat een mediationtraject eindigt op de dag van ondertekening door alle deelnemers. Als deelnemers voor die mogelijkheid kiezen, dan blijkt dat veelal uit de vaststellingsovereenkomst. Als het niet uit de vaststellingsovereenkomst blijkt, dan zal op andere wijze (bijvoorbeeld per mail of brief) aan de deelnemers duidelijk gemaakt moeten zijn op welk moment de mediation is beëindigd.

Waarom eindigt een mediation niet altijd na ondertekening?

Een mediationtraject eindigt niet automatisch na ondertekening van een overeenkomst waarmee het geschil is beslecht. Een voorbeeld daarvan is het opstellen van een overeenkomst in het kader van een echtscheidingsprocedure. In een convenant is veelal de voorwaarde opgenomen dat de inhoud deelnemers bindt als de echtscheiding is ingeschreven. De deelnemers hebben in die situatie de behoefte aan de afronding van het scheidingstraject.

Onze mediators zijn veelal ook advocaat en kunnen in die hoedanigheid op verzoek van de deelnemers een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen bij de rechtbank. De indiening van het verzoekschrift gebeurt dus niet vanuit de functie van mediator maar als advocaat.

De deelnemers hebben ook de optie om het mediationtraject te beëindigen en een andere advocaat in te schakelen voor het verkrijgen van de echtscheidingsbeschikking en de inschrijving daarvan. Die ingeschakelde advocaat moet zich ervan vergewissen dat de deelnemers zich goed realiseren wat in het convenant en eventueel ouderschapsplan staat en wat de gevolgen zijn van de afspraken (gedragsregels advocatuur). Onder meer vanwege de kosten en de extra tijd bestaat de behoefte bij de deelnemers veelal niet om een externe advocaat in te schakelen die het mediationproces (dunnetjes) overdoet.

Twijfelt u over de datum waarom een mediation is beëindigd? Neem dan contact met de mediator op. Voor vragen over de werkwijze van onze mediators kunt u contact met ons opnemen.